Arcebispo Xelmírez I
Instituto de Educación Secundaria (IES)Arcebispo Xelmírez I

Rúa Poza de Bar S/N, 15705 Santiago de Compostela, Coruña, A